การประชุมออมสินโลก เรื่องราวน่าสนใจ

World-Genius-Conference

ประเทศไทยของเราถือว่าเป็นดินแดนอีกแห่งหนึ่ง ที่หลายองค์กรให้ความสนใจในการจัดประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเยอะแยะมากมาย เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย ครบถ้วนสำหรับการเดินทาง ทำให้มีการประชุมหลายองค์กรที่ไม่ได้เป็นข่าวแต่น่าสนใจ อย่างเช่นการประชุมออมสินโลก ที่เกิดขึ้นที่บ้านเรา

Genius-Conference

สถาบันธนาคารออมสินโลก

เชื่อว่าธนาคารแห่งแรกที่หลายคนได้เคยสัมผัสมา นั่นก็คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารสีชมพูที่หลายคนหยิบกระปุกที่เต็มไปด้วยเงินไปฝากตั้งแต่เด็ก แต่ธนาคารออมสินเองก็ไม่ได้แต่ในบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียว ประเทศอื่นก็มีธนาคารในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้สถาบันธนาคารออมสินโลก หรือ WSBI (World Saving and Retail Banking Institute) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อกลาง การประสานงานระหว่างธนาคารทั่วโลก โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ที่นครมิลาน ประเทศอิตาลี ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทางสถาบันจะมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปีอย่างเช่น ปี 2558 จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 เมษายน ที่ประเทศสเปน ซึ่งครั้งล่าสุดในปี 2559 นั้นประเทศไทยได้รับเกียรติทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้

ประเทศไทยในการรับหน้าเสื่อ

ในปี 2559 ถือว่าเป็นโอกาสอันดีทีเดียว ที่ประเทศไทยจะได้รับโอกาสเป็นหน้าเสื่อ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้ง 80 ประเทศด้วยกัน งานประชุมครั้งนี้จัดที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานระดับนานาชาติด้วย

หัวข้อในการประชุม

การประชุมครั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นคือ วาระการประชุม หรือ หัวข้อที่จะหยิบมาใช้ในการประชุม คราวนี้หัวข้อนั่นคือการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือเรียกว่า แบงก์ดิจิตอล ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็น ฟินเทค สตาร์ทอัพ และ การทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งนี่น่าจะเป็นตัวบอกทิศทางการเงินในบ้านเราได้เป็นอย่างดีว่าจะก้าวเข้าสู่ความเป็น ดิจิตอลเต็มตัวมากขึ้น อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราเงินในรูปแบบของธนบัตรและเหรียญน่าจะเป็นของสะสมเท่านั้นใช้ชำระหนี้ไม่ได้แล้ว

การศึกษาดูงาน

ตลอดสามวัน วันสุดท้ายถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าสนใจ นั่นคือการนำแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหารของสถาบันธนาคารออมสินโลก ได้ดูผลงานการดำเนินงานของธนาคารออมสิน โดยไปดูงานที่สถาบันการเงินชุมชน ที่ชุมชนปากเกร็ด รวมถึงดูประวัติความเป็นมาของธนาคารออมสินที่เริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ ที่มีดำริแต่งตั้งคลังออมสินขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนรู้จักการออมนั่นเอง