การออมเงินยุคสมัยใหม่

Modern-Savings

การออมเงินสำหรับเอาไว้ใช้ในอนาคต เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น อาจจะมีทั้งเรื่องที่วางแผนเอาไว้ และเรื่องไม่ได้วางแผนไว้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายสำรองด้วย แต่การเก็บเงิน – ออมเงินก็มีมากมายหลายรูปแบบ สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำการออมเงินยุคใหม่เพื่อให้คุณเอาไปปรับใช้กัน

บัญชีเงินออมเงินระยะสั้น

เป็นการแยกเงินเอาไว้ในบัญชีเงินออม เพื่อการใช้จ่ายในช่วงเวลาใกล้ๆ ข้อดีคือ เวลาที่อยากซื้ออะไร , มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือ เดือนไหนเงินช็อตก็มาหยิบจากส่วนนี้ไปได้ ซึ่งเป็นเงินที่มีจำนวนกลางๆ ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป

บัญชีเงินออมระยะกลาง

เป็นการเก็บเงินก้อน เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมีการวางแผนเอาไว้แล้ว เช่น นำไปดาวน์รถ , ซื้อของมาแต่งห้อง , ซื้อคอมพิวเตอร์ , แต่งงาน , ไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น เป็นบัญชีเพื่อนำไปทำความฝันให้เป็นจริง โดยไม่ต้องเป็นหนี้หรือไปยืมคนอื่น

บัญชีเงินออมระยะยาว

บัญชีนี้เป็นบัญชีที่ต้องการความมีวินัยสูงมาก เพราะห้ามถอนเงินออกมาจากบัญชีนี้เด็ดขาด เนื่องจากเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตเท่านั้น และจากความมีวินัยก้อนนี้นี่แหละ มันจะสามารถช่วยสร้างความสุขให้คุณในวัยชราได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระกับคนอื่น

Modern-Savings-pic

บัญชีเงินออมฉุกเฉิน

เป็นการแบ่งเงินออมเพื่อใช้ในบัญชีฉุกเฉิน เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันขึ้นเมื่อไหร่ เช่น อุบัติเหตุ , การเจ็บไข้ได้ป่วย , การทำธุรกรรมด่วน ซึ่งเรื่องเหล่านี้แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่คุณก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเช่นเดียวกัน อย่างน้อยคุณต้องเก็บสะสมให้ได้เป็นจำนวน 6 เท่า ของค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้ในแต่ละเดือนจึงจะพอ

บัญชีเงินออมลงทุน

มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ในการทำธุรกิจเท่านั้น เช่น เอาไปลงทุนในหุ้น , ทองคำ , กองทุน , ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยการออมเงินในข้อนี้ก็ต้องมีวินัยในการเก็บเงินเป็นอย่างสูง เพื่อทำให้มันเจริญงอกเงยขึ้นมา เพื่อทำผลกำไรให้แก่เรา แต่อย่างไรก็ตามการเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ ก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

บัญชีเงินออมชีวิตประจำวัน

ถึงจะเป็นบัญชีเงินออมในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรในการที่จะต้องจ่าย ก็ไม่ต้องใช้จนหมดบัญชีก็ได้ เหลือติดไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไร และถ้าคุณเหลือเงินสะสมเอาไว้ในบัญชีนี้ทุกเดือน นานวันไปคุณก็จะมีเงินที่สามารถเอาไว้ใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาใช้ให้เกิดหนี้