Saving-money

นิสัยที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้

ในยุคนี้สิ่งที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขก็คือการมีเงินใช้จ่ายในสิ่งต่างๆ อย่างไม่ขัดสน เพราะทุกวันนี้เงินเปรียบเสมือนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของผู้ที่ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของประเภทใดก็ตามแต่เงินคือสิ่งที่จะแลกสิ่งนั้นมาให้กับตัวเราเองได้ Continue reading นิสัยที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้

World-Genius-Conference

การประชุมออมสินโลก เรื่องราวน่าสนใจ

ประเทศไทยของเราถือว่าเป็นดินแดนอีกแห่งหนึ่ง ที่หลายองค์กรให้ความสนใจในการจัดประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเยอะแยะมากมาย เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย ครบถ้วนสำหรับการเดินทาง ทำให้มีการประชุมหลายองค์กรที่ไม่ได้เป็นข่าวแต่น่าสนใจ อย่างเช่นการประชุมออมสินโลก ที่เกิดขึ้นที่บ้านเรา Continue reading การประชุมออมสินโลก เรื่องราวน่าสนใจ

Saving money-

การมีเงินออมดีอย่างไร

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรามักจะถูกสอนว่าให้รู้จักการประหยัดอดออมเอาไว้เพราะเงินเป็นสิ่งหายาก หากว่าไม่รู้จักการอดออมที่ดีแล้วในอนาคตอาจทำให้ลำบากได้ แต่ถึงกระนั้นหลายคนก็อาจยังมองไม่เห็นภาพว่าหากเราไม่รีบเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไร เรียกง่ายๆ ว่าอาจยังมองไม่เห็นข้อดีของการออมเงินนั่นเอง Continue reading การมีเงินออมดีอย่างไร